Tag: ความรู้รอบตัว

มีความรู้เรื่องการทานผักให้ได้คุณประโยชน์ ผ่านความรู้รอบตัว

การรับประทานผัก ผลไม้ เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพเป็นอย่างมากมาย แต่รู้หรือไม่ว่า ผักที่อาจจะสร้างประโยชน์ได้นั้น จะต้องเป็นเหตุให้สุกเหมือนกับอาหารประเภทอื่น ๆ ทั่วไป เพราะว่าอาหารทุกประโยชน์ย่อมต้องผ่านกรรมวิธีในการปรุงอาหาร หรือว่าทำให้อาหารสุกอย่างแท้จริง ถึงจะเรียกได้ว่าสามารถสร้างประโยชน์ให้กับร่างกายอย่างไม่มียั้ง แต่หากว่าคุณยังคงรับประทานผักในรูปแบบดิบ ๆ ในจำนวนมาก สิ่งที่คุณค่อนข้างได้จากการรับประทานผักดิบกลุ่มนี้ ก็คงเป็นโทษต่อร่างกายที่คุณจะได้รับแบบโดยตรง ดังนั้นความรู้รอบตัว หากคุณชื่นชอบและอยากได้รับประโยชน์จากผักแต่ละชนิด ท่านก็ควรที่จะบริโภคผักที่สุกแล้ว เพื่อรอรับประโยชน์จากผักได้อย่างแน่นอนพร้อมกับมีปริมาณที่เหมาะสมต่อร่างกายนั่นเอง   เรื่องบางเรื่องที่คุณไม่รู้ คุณสามารถรับรู้ได้ จากเรื่องราวอย่างความรู้รอบตัว พร้อมทั้งสำหรับความรู้รอบตัววันนี้ เราจะมาเอ่ยถึงเรื่องของอาหาร ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องใกล้ ๆ ตัวของเราทุกคนนั่นเองละค่ะ และสำหรับประเภทของอาหารที่เราจะทำการเอ่ยถึงในวันนี้ คือ ผัก พร้อมกับสำหรับผักทุกแบบขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมาก หากมีการทานอย่างบ่อยๆ ย่อมเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่อาจสร้างสารอาหารพร้อมทั้งแร่ธาตุต่างๆ ที่ร่างกายต้องการในปริมาณมากต่อวัน เพราะฉะนั้น จึงเกิดการสนับสนุนให้เราทุกคนล้วนแต่ต้องรับประทานอาหารประเภท ผัก ให้ได้มากที่สุด แต่ถ้าว่าส่วนหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นความรู้รอบตัวที่เราทุกท่านเองจะต้องรับทราบและใส่ใจ เกี่ยวกับ ผักดิบ เพราะว่าถ้าหากเราทำการทานผักหลากหลายแบบในปริมาณมาก โดยที่ผักแต่ละชนิดที่คุณได้บริโภค เป็นผักดิบทั้งหมด การกินผักดิบย่อมส่งผลร้ายต่อตัวท่านอย่างมหันต์ ไม่ใช่แค่การสร้างประโยชน์เพียงเท่านั้นที่ผักจะทำได้
สมองทั้งข้างซ้ายและซีกขวาที่มีความสลักสำคัญ คือความรู้รอบตัวที่ควรศึกษา

ความรู้รอบตัววันนี้ เราจะมาทำความรู้จักมักจี่กับสมองทั้งสองส่วนของมนุษย์ ซึ่งจะมีทั้งซ้ายและขวา และสำหรับสมองซีกซ้ายของคนเรา เรื่องเด่น ๆ ก็จะมีการทำหน้าที่ในเรื่อง การใช้ภาษาต่างประเทศ การเขียน  การอ่าน และความถนัดทางด้านตัวเลข การใช้เหตุผล การดูแล รวมไปถึงการพูด การใช้ความชำนาญทางด้านวิทยาศาสตร์  การควบคุมการทำงานของมือขวา ซึ่งโดยรวมแล้ว หน้าที่ของสมองซีกซ้าย  จะเป็นไปทางด้านการคำนวนและการทำงานในส่วนของการตัดสินใจ ซึ่งเราอาจเรียกการทำงานของสมองซีกซ้ายนี้ได้ว่าเป็น "ส่วนของการพิจารณา" ส่วนหน้าที่ของสมองซีกขวานั้น  มักจะมีหน้าที่เกี่ยวกับในเรื่อง ความเข้าใจแจ่มแจ้ง การเห็นภาพสามมิติ ความรู้สึกถึงความเป็นศิลปะ ความมีสุนทรียภาพทางด้านดนตรีหรือบทเพลง พร้อมทั้งการใช้จินตนาการในการดำเนินชีวิต รวมไปถึงการทำหน้าที่คอยคุมการทำงานของมือซ้ายของมนุษย์อีกด้วย   และสำหรับวิชาความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสมองอีกข้างของบุคคล และด้วยด้วยหน้าที่ต่าง ๆ นานาของสมองซีกขวา ทำให้สมองซีกขวานี้ถูกเรียกว่า "ส่วนของการคิดค้น" ซึ่งการคิดหน้าที่ของสมองทั้งสองซีกนี้ แทบจะทุก ๆ กิจกรรมที่เราได้คิดและสร้าง สมองทั้งสองซีก ซ้ายและขวา จะทำการคิดสลับกันไปมา ดังนั้น หากเรามีการปรับปรุงทักษะ จำเป็นที่จะต้องพัฒนาทั้งในด้านของการใช้เหตุผลและการประดิษฐ์ไปพร้อม ๆ กัน ไม่ควรที่จะมีการเพิ่มปริมาณโดยการแยกส่วนในแต่ล้าน เพราะถึงอย่างไร การปรับปรุงที่ว่านี้ ล้วนแล้วเป็นไปทั้งสมองซีกขวาและซีกซ้ายของเรานั่นเองละค่ะ และนี่ก็คือหลักในการทำงานและความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับสมองทั้ง