มีหลากหลายกรณีที่ทำให้ข่าวด่วนในบ้านเรา ได้รับกระแสการติดตามเป็นปริมาณมาก เพราะข่าวด่วนบางข้อมูลกลับทำให้ผู้ติดตามได้รับการส่งเสริม ตลอดจนกระทั่งได้ติดตามข่าวที่ตนเองรอคอยแบบรีบด่วน จนสามารถสรุปได้ในบางกรณีของเนื้อหาข่าว ที่ผู้ติดตามข่าวต้องการทราบจนกว่าจะสิ้นสุดและมีการปิดข่าวสารลงแบบบริบูรณ์ ซึ่งข่าวด่วนต่าง ๆ กลุ่มนี้ มักจะเป็นข่าวด่วนที่เป็นไปตามสถานการณ์ในปัจจุบันเสียจำนวนมาก และจะต้องเป็นข่าวที่ถูกให้ความเห็นอย่างหนัก ถึงกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้คนส่วนมากก็ไม่คาดคิด ว่าจะเกิดกรณีต่าง ๆ เหล่านี้ขึ้นอย่างโดยทันที และส่วนใหญ่ข่าวด่วนที่จ่อคิวกระจายข่าวสาร มักจะเป็นข่าวที่เกิดจากความร้ายแรง ตลอดจนกระทั่งเป็นเหตุการณ์ที่ยากจะสามารถคุมได้   และเมื่อมีการรายงานข่าวด่วนออกมาอย่างกว้างขวาง ตลอดจนกระทั่งกระแสข่าวได้ขยายอาณาเขตออกไป การร่วมมือหรือให้ความเอื้อเฟื้อ จึงมักจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เพียงแต่ราษฎรส่วนใหญ่อาจจะต้องให้การช่วยกันในบางกรณีหรือบางเหตุการณ์เช่นกัน เพื่อที่จะทำให้สถานการณ์อันเลวร้ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถยุติและจบลงได้อย่างโดยทันที โดยที่ไม่มีใครเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตเพิ่มเติม เพียงเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และไม่ได้ทำการติดตามข่าวด่วนที่ได้มีการชี้แจงในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว และนี่ก็คือจุดเด่นของการรายงานข่าวด่วนที่เราทุกคนสามารถประสบได้อย่างชัดเจน ว่าถ้าหากมีการชี้แจงและติดตามข่าวสารแบบเร่งด่วนออกมาอย่างกว้างขวาง ก็จะทำให้ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้เป็นข้อมูลที่ดี และเป็นวิธีในการดำเนินชีวิตของผู้คนส่วนมากในช่วงนั้นนี่เอง http://news.thaiza.com