เพราะ เป็นคนของประชาชน จึงทำให้เป็นที่สนใจ ข่าวกีฬาวันนี้ ตีแผ่เรื่องราวของวงการกีฬาไทย

ในช่วงปีที่ผ่านมาจะเห็นว่านักกีฬาหลายคนเลยทีเดียวที่สามารถสร้างผลงานได้อย่างน่าสนใจและทำให้หลายคนเห็นถึงพัฒนาการของการกีฬาในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะ ในข่าวกีฬาวันนี้นำเสนอเรื่องราวของพวกเขาได้อย่างภูมิใจ และแน่นอนว่าเรื่องราวของนักกีฬาเหล่านี้เมื่อได้ถูกนำเสนอผ่านข่าวกีฬาวันนี้ก็มักจะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ใครหลายคนได้เป็นอย่างดี เพราะ ด้วยความที่เป็นคนที่คนในสังคมให้ความสนใจมากทำให้เรื่องราวข่าวคราวของพวกเขาได้รับการกล่าวขวัญมาก แต่นั่นหมายความว่าพวกเขาจะต้องทำการฝึกฝน และขาดชีวิตความเป็นส่วนตัว และความสนุกสนานในบางช่วงไปก็ตาม ทำใหหลายคนมองว่าควรสนับสนุนให้มีการเผยแพร่เรื่องราวของนักกีฬาเหล่านี้ออกมาบ่อยๆ อาจจะในรูปแบบของข่าวกีฬาวันนี้ก็ได้ เพราะ จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะ ทำให้เด็กและเยาวชนหั่นมาสนใจการเล่นกีฬามากขึ้นกว่าเดิม  และทำให้วงการกีมีตัวเลือกที่จำนำไปแข่งขันที่น่าสนใจมากขึ้น