เกมส์ที่มีทั้งข้อดีพร้อมกับข้อบกพร่องที่ทำให้ผู้ปกครองต้องคอยเอาใจใส่

ในปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท คอมพิวเตอร์ก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจความทันสมัยทุกบ้านหรือว่าทุกครอบครัวล้วนแล้วจะมีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ภายในบ้าน ซึ่งจะเป็นผลดีสำหรับคนที่ต้องใช้ทำงาน แต่ก็อาจทำร้ายคนใกล้ตัวเราได้เช่นกัน ถือว่าเป็นสารเสพติดอย่างหนึ่งก็เป็นได้ เพราะพฤติกรรมของสารเสพติดที่ว่านี้ คือ การติดเกมส์ เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียตามมาในชีวิตและครอบครัวได้
 
เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะทำให้เด็ก ๆ ภายในบ้านของคุณเองมีพฤติกรรมในการเสพติดภายในสิ่งที่ดี ๆ เป็นเหตุให้สามารถเป็นข้อคิดที่ดีให้กับผู้ปกครองได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม และที่สำคัญคุณเองก็จะคิดและไตรตรองว่าการนำเทคโนโลยีเข้ามาอยู่ในบ้านของท่านนั้นจะทำเอาเด็ก ๆ ในบ้านดีหรือว่าแย่ลงกว่าเดิม ถ้าคุณมีการวางแผนอย่างล่วงหน้า โดยการตั้งกติกาภายในการมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับคนภายในบ้านหรือเด็ก ๆ ภายในบ้าน แต่ในทางกลับกันถ้าพ่อแม่ได้พบตัวปัญหาเกี่ยวกับลูกนั้นใช้เวลาไปพร้อมกับการเล่นเกมส์การที่ผู้ปกครองจะดูอยู่เฉย ๆ ควรที่จะหาวิธีแก้ปัญหาหรือแก้ไขพฤติกรรมต่าง ๆเหล่านี้
 
การเล่นเกมส์ที่แท้จริงอาจจะไม่ได้มีข้อบกพร่องเพียงอย่างเดียวแต่ก็มีจุดดีตามมาด้วย แต่ทว่าพ่อแม่ควรดูแลเด็ก ๆ อย่างประชิดในเวลาที่เด็ก ๆ กำลังเล่นเกมส์ ทางที่ดีควรสั่งสอนเด็ก ๆ ว่าการเล่นเกมส์นานเกินควรจะเกิดผลอย่างไรบ้าง แต่ถ้าเราเล่นเกมส์โดยทีใช้ความคิดและพิจารณาก็จะเป็นเหตุให้เด็ก ๆ มีความคิดที่รังสรรค์ทำให้เด็กมีไหวพริบที่ดีต่อการตกลงใจและลงมือทำ